Psychologische onderzoek en Psychologische testen

Wanneer er psychologisch onderzoek plaatsvindt, dan  houdt dit in dat we onderzoeken waar bepaald gedrag vandaan komt, dus hoe het te verklaren is. Om onderzoek te doen wordt er gebruik gemaakt van de volgende mogelijkheden:

1. interview/gesprek
door met elkaar in gesprek te gaan verzamelt de psycholoog belangrijke gegevens en maakt hij een puzzel die verklarend kan zijn voor gedrag wat nu bestaat. In een interview wordt de persoon zelf bevraagd. Dit wordt ook wel de auto-anamnese genoemd.

2. hetero-anamnese
Het kan handig zijn om ook informatie te verkrijgen van belangrijke anderen. De informatie die bij andere mensen wordt gehaald wordt vastgelegd in de zogenaamde hetero-anamnese. Deze informatie wordt toegevoegd aan de auto-anamnese. Het kan gaan om ouders, partner, docenten en zo meer.

3. ontwikkelingsanamnese
Om meer informatie te krijgen over de ontwikkeling van iemand kan er navraag gedaan worden hoe de zwangerschap is verlopen, of al het zwanger worden, hoe de geboorte, eerste maanden en jaren zijn gegaan. Juist voor probleemgebieden als bijvoorbeeld Autisme Spectrum Stoornissen )ASS-, ADHD en hechtingsproblemen of problemen in de persoonlijkheid is een ontwikkelingsanamnese zeer belangrijk

4. psychodiagnostisch onderzoek
Het kan vorkomen dat de psycholoog meer wil weten of eventuele ideeën of hypothesen wil toetsen, of nog aanvullende informatie nodig heeft. Dit kan door middel van vragenlijsten invullen, testen doen voor bijvoorbeeld geheugen, aandacht, gedragsvragenlijsten etc..

 

Naast gesprekken en eventuele testen is de observatie belangrijk: wat zie je, walt valt op? Dit doen we natuurlijk allemaal. Iedereen onderzoekt elkaar; feitelijk zijn we allemaal een beetje psycholoog. 

De psycholoog kan ook vragen uw eigen gedrag te observeren door middel van registreren van gedrag, gedachten en gevoelens. 

Samen gaat u dan kijken naar de bevindingen en heeft u het hierover in de gesprekken, Sommige mensen vinden dit best lastig. De psycholoog is niet uw vijand en beoordeelt u niet. Hij of zij kijkt met u mee, maar is voortdurend zich aan het bevragen over het gedrag en gedachten en is aan het bekijken waarom (zonder verwijt!!!) iemand doet wat ie doet en welke gedachten aanwezig zijn. Samen gaat u kijken naar verander mogelijkheden.