Behandelvormen in de GBGGZ

 

Behandeling binnen de GBGGZ

Psychologische behandeling vindt voor het grootste deel plaats door middel van gesprekken. Er wordt een probleem gesteld (probleemstelling), een diagnose gesteld en dan wordt er een behandelplan gemaakt.

In een behandeling kunnen naast gesprek ook andere mogelijke handelingen worden verricht (interventies). Het type gesprek kan ook variëren.

In onderstaande worden enkele voorbeelden genoemd en eventueel toegelicht:

 

Cognitieve therapie

Dit is een behandelvorm die zich richt op het herkennen van denkwijzen (denkschema's) en waarin u met de psycholoog samen gaat bekijken hoe u deze gedachten om kunt buigen. Het brein werkt continu en er worden de gehele dag gedachten geproduceerd. Daarbij is bekend dat mensen met een bepaalde problematiek ook bepaalde gedachten meer of minder hebben. We maken in ons denken allerlei denkfouten. Deze opsporen en er nieuwe gedachten voor in de plaats leren zetten noemen we cognitieve therapie.

 

Gedragstherapie

In een gedragstherapeutische behandeling is het de bedoeling om ander gedrag aan te leren. Als mens leren we niet af, maar kunnen wel bijleren. Door middel van oefenen gaat u bewuster gedrag inzetten in bepaalde situaties.

 

Cognitieve gedragstherapie

Bij deze behandeling wordt er zowel op niveau van de gedachten als gedrag gewerkt en leert u anders te denken en bewust ander gedrag in te zetten. We hebben immers altijd een keuze wat we doen en hoe we het doen. De combinatie van anders denken en handleen, kan ons helpen andere gevoelens te ervaren.

  

"gedachten veroorzaken gevoelens"

 

Bij de bovenstaande behandelingen wordt veel gewerkt met registratieopdrachten en gerichte oefeningen. De psycholoog kan u er meer over vertellen.

Binnen de (cognitieve) gedragstherapie worden verschillende methodes ingezet zoals: imaginatie, exposure, relaxatie, ademhalingsoefeningen, uitdaagtechnieken, kansberekeningen maken, rollenspel, heldenverhalen enzovoorts.

Inzichtgevende gesprekken

We stellen ons vaak de WAAROM vraag. Waarom doet iemand wat hij doet? Inzicht in handelen. Waar komt gedrag vandaan... Bij gesprekken proberen we meer nizicht te krijgen in het waarom. Hierbij wandelen we vaak even terug in de tijd om te zien waar u vandaan komt, wat heeft u meegemaakt en wat heeft u daarmee geleerd ten positieve en negatieve. Veel gedrag is gebaseerd op oude leer ervaringen.

 

EMDR: Eye Movement Desensitization and Reprocessing

EMDR werd aanvankelijk ingezet voor mensen met traumatische ervaringen. Inmiddels is de toepasbaarheid veel breder gebleken dan alleen de nare herinneringen. Ook bij angststoornissen, chronische pijn en andere lichamelijke klachten kan EMDR worden ingezet.

Voor meer informatie verwijzen we naar www.EMDR.nl.

Op deze site vindt u informatie en voorbeeldfimpjes.

 

Relaxatieoefeningen

Ontspanningsoefeningen kunnen een mooie bijdrage leveren om met spanningen om te gaan. Ze kunnen deel uit maken van een totale behandeling.

 

Interpersoonijke therapie

Depressieve klachten kunnen ontstaan door dat er in onderlinge relaties veel gebeurd. Om de problemen aan te pakken wordt de oplossing gevonden in het bekijken hoe de relaties zijn en hoe we daar anders mee om kunnen gaan. Daar waar het probleem ontstaat lossen we het ook op

 

Oplossingsgerichte therapie

Mensen hebben de neiging het focus vooral op het negatieve te leggen. Juist denken in oplossingen en er actief mee aan de slag gaan. Stil staan bij successen en uitzonderingen die wel goed gingen. Meer in uw kracht komen te staan. Bij de oplossingsgerichte therapie denken we heel concreet vooruit.

 

Werken met de wondervraag geeft alleen al in de sessie verlichting!!!

 

Behandeling is een actief proces. Naast de gesprekken wordt van u gevraagd te oefenen. Dit vergt tijd en energie. Niet oefenen is een optie, maar zal altijd besproken worden.

Bij Prinsen Psychologie maken we gebruik van evidence based behandelmethoden en volgen we zoveel mogelijk de richtlijnen die er bestaan. Deels werken we volgens protocollen, en houden rekening met de individuele eigenschappen van eenieder. Ieder mens is uniek.